NAVNEENDRING

Navnet på det som startet som Joffens Minnefond er endret til Joffenfondet. Joffenfondet er nå registrert som en forening i Brønnøysund, med organisasjonsnummer: 922 343 853

Joffenfondet logo.png