top of page

Til Teddy

Med stor sorg har vi mottatt meldingen om at Teddy Moen har gått bort, etter en kamp som har vart mye lenger enn 90 minutter.

teddy.jpg

Vi vet at mange gjerne vil oppleve litt fotballglede også i 2023. Datoen har vært klar en stund. men nå gjør vi den helt offisiell. Påmeldingsinfo kommer etter hvert :-)

bottom of page