top of page
1.png

Joffenstipendet

Joffenfondet er en forening som skal fremme fotballglede i Joffens ånd.
Som en del av dette vil fondet dele ut et stipend til personer eller lag som bidrar til dette.

 

TILDELINGER

Joffenfondet ønsker å bidra til fotballglede i flere forskjellige former. Her presenteres de første tildelingene:

En flott ung mann som også er et stort dommertalent :-)

MYSA, EKTE FOTBALLGLEDE

Vi støtter Norsk Fotballtrenerforenings samarbeid med MYSA i 2019

Mysa logo.gif
bottom of page