top of page
Old Fotball

MINNEORD TIL JOFFEN FRA FOTBALLVENNER

Joffen – Johan Olav Fossli – har ledet sin siste trening. Fotballfamilien i Lillesand har mistet et kjært medlem, og mange trenere, ledere og spillere i LIL har mistet en høyt verdsatt kollega, en dyktig trener og en god venn. For oss som fikk oppleve Joffen som trener og fotballkollega vil det bli et tomrom og et stort savn når Joffens stemme nå for alltid har stilnet. Holta Stadion blir fattigere uten Joffen. Men mange gode minner står igjen, og opplevelsene vi hadde sammen, tar vi med oss.

Joffen har lagt ned tusenvis av arbeidstimer i vår lokale fotballklubb gjennom flere tiår, og for dette har han mottatt en rekke utmerkelser og priser. Men Joffen var ikke en som jaktet på priser eller utmerkelser. For ham var fotball først og fremst glede, engasjement, vennskap og samhold.

Som trener var Joffen selv engasjert, faglig kompetent, analytisk og kvalitetsbevisst. Ute på treningsfeltet var han en leder – eller kanskje mer: En veileder – som inspirerte og løftet sine omgivelser og som bidro til å utvikle enkeltspillere, lag, trenere og klubb. Men også: Hele og mer robuste mennesker. Hundrevis av spillere fra Lillesand har opp gjennom årene hatt glede av Joffens kyndige veiledning – i både livets og fotballens kunst. Han møtte til trening med et smil og har vært der for foreldre, trenere og spillere – i all slags vær; i medgang og motgang; gjennom opprykk og nedrykk; sommer så vel som vinter. Fotballhimmelen har reservert en plass til Joffen. Men det er likevel tungt for alle oss som nå må ta farvel.

I faglige diskusjoner kunne Joffen være tydelig i både form og innhold, men alltid konstruktiv, ærlig og med det beste for øyet. Han var en god lagspiller og et godt forbilde.

Som menneske var Joffen varm, romslig og inkluderende, og han hadde et stort hjerte som banket hardt for klubben og for dem han hadde under sine vinger. Joffen var raus med rosen og oppmuntret både trenere og spillere. Han viste sann fotballglede over gode prestasjoner – enten det var fra motstandere eller egne spillere; voksne eller den utrente 6-åringen; jenter eller gutter. Og han praktiserte selv noen av fotballens fineste regler: De som handler om fair play, toleranse og gjensidig respekt.

Fotball er et språk som snakkes på tvers av alder, kjønn og kulturelle grenser. Joffen behersket dette språket, og han brukte det aktivt til å berike sine omgivelser – fotballmiljøet, lokalsamfunnet, Lillesand. Nå har han lagt trenerfløyta og fotballskoene på hylla. Og vi andre står igjen – i takknemlighet.

Våre tanker går i disse dager til Åse, barna og barnebarna. Vi tar del i deres sorg – og så er vi samtidig takknemlige for at dere delte Joffen med oss.

Takk for alt, Joffen. Hvil i fred.

Minneord til Joffen fra fotballvenner: News
bottom of page