top of page

Til Teddy

Med stor sorg har vi mottatt meldingen om at Teddy Moen har gått bort, etter en kamp som har vart mye lenger enn 90 minutter. Mye kan sies om Teddys helt unike innsats for norsk fotball, men det tar mange andre seg av.

Vi vil minnes Teddy som den lune og skarpe personen, som vi vet betydde enormt mye for Joffen. Helt siden Teddy spilte guttefotball i Lillesand, hadde de to et veldig spesielt bånd. Og det ble bare sterkere med årene. Gjennom fotballrelaterte turer i både inn- og utland vet vi at du hjalp Joffen til å finne tilbake til mye av fotballgleden. Og dermed gjøre hans helsemessige kamp mye kulere og lettere.

Gjennom en utrolig evne til å se andre og få dem til å føle seg vel, gjorde du et uslettelig inntrykk på Joffen og hele hans familie. 

Vi kommer til å savne dine podcast anbefalinger, dine kloke betraktninger, dine faste leveranser av MYSA pakker og dine forespørsler om kofferter og lignende.

Våre varmeste tanker går til dine nærmeste som har vært med deg både i ordinær spilletid og gjennom ekstraomganger og straffespark.

Takk for kampen, og hvil i fred Teddy

Fra Joffenfondet v/Fossli gjengen (Åse, Solveig, Silje og Johan Jørgen)

bottom of page