top of page

MYSA

Ekte fotballglede

Joffen var i en årrekke medlem av Norsk Fotballtrenerforening. Et av tiltakene de står bak, er et samarbeid med organisasjonen MYSA. Nå er planen å bygge opp et trenerveilederkorps som skal være ryggraden i en satsing på trenerutdannelse.


M.Y.S.A. (Mathare Youth Sports Association) består av over 2 000 fotballag i 16 ulike soner i Mathare-dalen, Kenya. Som er ett av de største slumområdene i Afrika. Her lever det et sted mellom 500 000 og 1 million mennsker under svært utfordrende omgivelser. I over 30 år har MYSA jobbet for å gi inspirasjon, hjelp og bistand til svært mange barn og unge. Mer enn 30 000 personer er tilknyttet MYSA. Hvor man i stor grad bruker fotball som ett effektivt verktøy for å aktivere barn og ungdom på en positiv måte. 

Joffenfondet har støttet Trenerforeningens arbeid i Kenya med 11000,- i 2019.

mysa nft logo.JPG
Tildeling MYSA: About Us
bottom of page