PRISUTDELING

Ole Ruhaven har blitt tildelt fondets første pris